Mô tả

Gối hình thú Everon cho bé mầu sắc xinh động

 

Sản phẩm Kích cỡ Animal pillow
Hippo 54*50                233,000
Lion 42*53                214,000
Rhino 1 (small) 51*35                200,000
Rhino 2 (big) 42*71                235,000
Bee 46*43                198,000
Giraffe 79*49                268,000
Pig 41*47                199,000
Bear 41*46                185,000