14
15
16
  1. Dây chuyền sản xuất Bông tấm
  2. Dây chuyền Bông tấm không Resin
  3. Máy thêu
  4. Máy chần bông
  5. Máy khâu
  6. Dây chuyền sản xuất đệm lò xo
  7. Dây chuyền sản xuất đệm bông ép

[:][:en]

ENG 14
ENG 15