NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Set 6

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Cover

MÀNH RÈM-NỘI THẤT HOTEL

Bed runner

MÀNH RÈM-NỘI THẤT HOTEL

Đệm Hotel -PE Mattress

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Towel

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Bath rope

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Table cloth

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Chair cloth

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Curtain

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Set 8

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Cushion/Sham

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

Decoration

NỘI THẤT KHÁCH SẠN

DIVAN KINGKOIL EVERON

5.200.000