Mô tả

MÃ MẦU ESM 20015  
Chất liệu Tencel  
TÔNG MẦU GHI  
BẢO HÀNH EVERON CHÍNH HÃNG  
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM EVERON-ESM 20015
Sản phẩm Kích cỡ ESM-20015
Vỏ gối – Pillow case 35*50         170,000
45*45         180,000
45*65         250,000
Vỏ gối ôm- Bolster case 60*80         240,000
80*100         320,000
Vỏ chăn đông- Comforter cover 160*200     1,270,000
180*200     1,510,000
200*220     1,790,000
Chăn hè- Summer blanket 180*220     2,000,000
200*220     2,150,000
Chăn 4 mùa – 4 Season blanket 200*220     2,090,000
Ga chun- Bedsheet 120*190         610,000
150*190         720,000
160*200         760,000
180*200         870,000
200*220     1,010,000
Ga chun chần- Quilting bedsheet 120*190     1,120,000
150*190     1,180,000
160*200     1,320,000
180*200     1,420,000
200*220     1,640,000
Ga phủ- Bedcover 120*190     1,720,000
150*190     1,880,000
160*200     2,050,000
180*200     2,210,000
200*220     2,490,000
Bộ ga phủ- Bedcover Set include:
01 Ga phủ(Bedcover)
+ 01 Vỏ chăn( Com. Cover) 200*220
+ 02 Vỏ gối (Pillow cover) 45*65
160*200     4,340,000
180*200     4,500,000
200*220     4,780,000
Bộ ga phủ bốn mùa(4SB Set)- Gồm- include: 

01 Ga phủ( Bedcover), 2 Vỏ gối( Pillow case)
+ 01 Chăn 4 mùa( 4SB)200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65

160*200     4,640,000
180*200     4,800,000
200*220     5,080,000