Home/BỘ EVERON/EVERON MODAL/BỘ EVERON EPM 19068

BỘ EVERON EPM 19068

Bảng giá chi tiết

Kích cỡ Loại Price Quantity Add to Cart
200 x 220Bộ ga phủ4.880.000 
View Cart
180 x 200Bộ ga phủ4.600.000 
View Cart
160 x 200Bộ ga phủ4.420.000 
View Cart
200 x 220Bộ GP 4 mùa5.060.000 
View Cart
180 x 200Bộ GP 4 mùa4.780.000 
View Cart
160 x 200Bộ GP 4 mùa4.600.000 
View Cart
200 x 220Ga phủ2.600.000 
View Cart
180 x 200Ga phủ2.320.000 
View Cart
160 x 200Ga phủ2.140.000 
View Cart
150 x 190Ga phủ1.930.000 
View Cart
120 x 190Ga phủ1.720.000 
View Cart
200 x 220Ga chun chần1.750.000 
View Cart
180 x 200Ga chun chần1.500.000 
View Cart
160 x 200Ga chun chần1.350.000 
View Cart
150 x 190Ga chun chần1.230.000 
View Cart
120 x 190Ga chun chần1.070.000 
View Cart
200 x 220Ga chun1.270.000 
View Cart
180 x 200Ga chun1.070.000 
View Cart
160 x 200Ga chun960.000 
View Cart
150 x 190Ga chun870.000 
View Cart
120 x 190Ga chun750.000 
View Cart
200 x 220Chăn 4 mùa1.900.000 
View Cart
180*220Chăn hè2.080.000 
View Cart
200 x 220Vỏ chăn1.720.000 
View Cart
180 x 200Vỏ chăn1.420.000 
View Cart
160 x 200Vỏ chăn1.240.000 
View Cart
80 x 100Vỏ gối ôm260.000 
View Cart
60 x 80Vỏ gối ôm220.000 
View Cart
45 x 65Vỏ gối280.000 
View Cart
45 x 45Vỏ tựa150.000 
View Cart
35 x 50Vỏ gối190.000 
View Cart
View Cart

Mã sản phẩm: EPM19068 thuộc bộ sưu tập  2019
Chất liệu: Modal
Mô tả: Không rực rỡ chói lòa, cũng không giản dị trầm lắng, sự nhẹ nhàng, hài hòa trong rừng hoa lá nhỏ xinh của EPM19068 sẽ làm cho phòng ngủ của bạn thêm sinh động, ngọt ngào.

Sản phẩm Kích thước Đơn giá VNĐ
Vỏ chăn 160*200 1,240,000
180*200 1,420,000
200*220 1,720,000
Chăn hè 180*220 2,080,000
200*220 2,290,000
Chăn bốn mùa 200*220 1,900,000
Ga phủ 120*190 1,720,000
150*190 1,930,000
160*200 2,140,000
180*200 2,320,000
200*220 2,600,000
Ga chun chần 120*190 1,070,000
150*190 1,230,000
160*200 1,350,000
180*200 1,500,000
200*220 1,750,000
Ga chun 120*190 750,000
150*190 870,000
160*200 960,000
180*200 1,070,000
200*220 1,270,000
Vỏ gối 35*50 190,000
45*45 150,000
45*65 280,000
Vỏ gối ôm 60*80 220,000
80*100 260,000
Bộ ga phủ (01 ga phủ + 01 vỏ chăn 200*220 + 02 vỏ gối 45*65) 160*200 4,420,000
180*200 4,600,000
200*220 4,880,000
Bộ bốn mùa (01 ga phủ + 01 chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65) 160*200 4,600,000
180*200 4,780,000
200*220 5,060,000

 

Mô tả

Mã sản phẩm: EPM19068 thuộc bộ sưu tập  2019
Chất liệu: Modal
Mầu sắc: Hồng xanh ghi phối hoa
Mô tả: Không rực rỡ chói lòa, cũng không giản dị trầm lắng, sự nhẹ nhàng, hài hòa trong rừng hoa lá nhỏ xinh của EPM19068. Sẽ làm cho phòng ngủ của bạn thêm sinh động, ngọt ngào.

Sản phẩm Kích thước Đơn giá VNĐ
Vỏ chăn

 

 

 

160*200 1,240,000
180*200 1,420,000
200*220 1,720,000
Chăn 180*220 2,080,000
200*220 2,290,000
Chăn bốn mùa 200*220 1,900,000
Ga phủ

 

 

120*190 1,720,000
150*190 1,930,000
160*200 2,140,000
180*200 2,320,000
200*220 2,600,000
Ga chun chần

 

 

120*190 1,070,000
150*190 1,230,000
160*200 1,350,000
180*200 1,500,000
200*220 1,750,000
Ga chun

 

 

120*190 750,000
150*190 870,000
160*200 960,000
180*200 1,070,000
200*220 1,270,000
Vỏ gối  Trẻ em

Vỏ tựa

35*50 190,000
45*45 150,000
45*65 280,000
Vỏ gối ôm 60*80 220,000
80*100 260,000
Bộ ga phủ (01 ga phủ + 01 vỏ chăn 200*220 + 02 vỏ gối 45*65)

 

160*200 4,420,000
180*200 4,600,000
200*220 4,880,000
Bộ bốn mùa (01 ga phủ + 01 chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65 160*200 4,600,000
180*200 4,780,000
200*220 5,060,000

Thông tin bổ sung

Kích cỡ

, , , , , , , , , ,

Loại

, , , , , , , , , ,

Go to Top