Home/BỘ EVERON/EVERON MODAL/BỘ EVERON EPM 19067

BỘ EVERON EPM 19067

Bảng giá chi tiết

Kích cỡ Loại Price Quantity Add to Cart
200 x 220Chăn 4 mùa1.940.000 
View Cart
180*220Chăn hè1.980.000 
View Cart
200 x 220Vỏ chăn1.750.000 
View Cart
180 x 200Vỏ chăn1.460.000 
View Cart
160 x 200Vỏ chăn1.230.000 
View Cart
80 x 100Vỏ gối ôm260.000 
View Cart
60 x 80Vỏ gối ôm190.000 
View Cart
45 x 45Vỏ gối160.000 
View Cart
45 x 65Vỏ gối250.000 
View Cart
35 x 50Vỏ gối180.000 
View Cart
200 x 220Ga chun chần1.710.000 
View Cart
180 x 200Ga chun chần1.460.000 
View Cart
160 x 200Ga chun chần1.320.000 
View Cart
150 x 190Ga chun chần1.200.000 
View Cart
120 x 190Ga chun chần1.040.000 
View Cart
200 x 220Ga chun1.270.000 
View Cart
180 x 200Ga chun1.070.000 
View Cart
160 x 200Ga chun960.000 
View Cart
150 x 190Ga chun870.000 
View Cart
120 x 190Ga chun750.000 
View Cart
200 x 220Bộ ga phủ4.770.000 
View Cart
180 x 200Bộ ga phủ4.450.000 
View Cart
160 x 200Bộ ga phủ4.280.000 
View Cart
120 x 190Ga phủ1.650.000 
View Cart
150 x 190Ga phủ1.840.000 
View Cart
160 x 200Ga phủ2.030.000 
View Cart
180 x 200Ga phủ2.200.000 
View Cart
200 x 220Ga phủ2.520.000 
View Cart
160 x 200Bộ GP 4 mùa4.280.000 
View Cart
180 x 200Bộ GP 4 mùa4.450.000 
View Cart
200 x 220Bộ GP 4 mùa4.770.000 
View Cart
View Cart

Mã sản phẩm: EPM19067 thuộc bộ sưu tập  2019
Chất liệu: Modal

Mô tả: Cũng là lá cũng là hoa cũng là thiên nhiên tươi mát, nhưng qua ngòi bút của người họa sĩ thì nó biến thành muôn hình vạn trạng. Khi tả thực nó trở nên sắc nét, có đôi khi đánh lừa cả thị giác của người nhìn, cứ ngỡ như lạc giữ vườn hoa. Khi cách điệu lại mang hơi hướng hiện đại, có chút tùy hứng, có chút hồn nhiên. Nhìn những chiếc lá, cành hoa trên bộ chăn ga EPM19067 được thể hiện bằng phương pháp Chấm trame, là lá mà không phải lá, là hoa mà không phải hoa. Khi nhìn đã thấy thoải mái.

Sản phẩm Kích thước Đơn giá VNĐ
Vỏ chăn 160*200 1,230,000
180*200 1,460,000
200*220 1,750,000
Chăn hè 180*220 1,980,000
200*220 2,180,000
Chăn bốn mùa 200*220 1,940,000
Ga phủ 120*190 1,650,000
150*190 1,840,000
160*200 2,030,000
180*200 2,200,000
200*220 2,520,000
Ga chun chần 120*190 1,040,000
150*190 1,200,000
160*200 1,320,000
180*200 1,460,000
200*220 1,710,000
Ga chun 120*190 750,000
150*190 870,000
160*200 960,000
180*200 1,070,000
200*220 1,270,000
Vỏ gối 35*50 180,000
45*45 160,000
45*65 250,000
Vỏ gối ôm 60*80 190,000
80*100 260,000
Bộ ga phủ (01 ga phủ + 01 vỏ chăn 200*220 + 02 vỏ gối 45*65) 160*200 4,280,000
180*200 4,450,000
200*220 4,770,000
Bộ bốn mùa (01 ga phủ + 01 chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65) 160*200 4,470,000
180*200 4,640,000
200*220 4,960,000

 

Mô tả

Mã sản phẩm: BỘ CHĂN GA GỐI EVERON EPM 19067
Mầu sắc : Trắng

Bảo hành: 3 tháng lỗi sản xuất

Mô tả:
Cũng là lá cũng là hoa cũng là thiên nhiên tươi mát. Nhưng qua ngòi bút của người họa sĩ thì nó biến thành muôn hình vạn trạng. Khi tả thực nó trở nên sắc nét, có đôi khi đánh lừa cả thị giác của người nhìn. Cứ ngỡ như lạc giữ vườn hoa vậy.

Khi cách điệu lại mang hơi hướng hiện đại, có chút tùy hứng, có chút hồn nhiên. Nhìn những chiếc lá, cành hoa trên bộ chăn ga EPM19067 được thể hiện bằng phương pháp Chấm trame. Là lá mà không phải lá, là hoa mà không phải hoa. Khi nhìn đã thấy thoải mái.

Sản phẩm Kích thước Đơn giá VNĐ
Vỏ chăn

 

 

 

160*200 1,230,000
180*200 1,460,000
200*220 1,750,000
Chăn hè

 

 

180*220 1,980,000
200*220 2,180,000
Chăn bốn mùa

 

200*220 1,940,000
Ga phủ

 

 

 

 

 

 

120*190 1,650,000
150*190 1,840,000
160*200 2,030,000
180*200 2,200,000
200*220 2,520,000
Ga chun chần

 

 

 

 

 

 

120*190 1,040,000
150*190 1,200,000
160*200 1,320,000
180*200 1,460,000
200*220 1,710,000
Ga chun

 

 

 

 

 

120*190 750,000
150*190 870,000
160*200 960,000
180*200 1,070,000
200*220 1,270,000
Vỏ gối

 

 

 

35*50 180,000
45*45 160,000
45*65 250,000
Vỏ gối ôm

 

 

60*80 190,000
80*100 260,000
Bộ ga phủ (01 ga phủ + 01 vỏ chăn 200*220 + 02 vỏ gối 45*65)

 

 

160*200 4,280,000
180*200 4,450,000
200*220 4,770,000
Bộ bốn mùa (01 ga phủ + 01 chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65)

 

 

160*200 4,470,000
180*200 4,640,000
200*220 4,960,000
Sản phẩm Kích thước
Vỏ chăn

 

 

 

160*200
180*200
200*220
Chăn hè

 

 

180*220
200*220
Chăn bốn mùa

 

200*220
Ga phủ

 

 

 

 

 

 

120*190
150*190
160*200
180*200
200*220
Ga chun chần

 

 

 

 

 

 

120*190
150*190
160*200
180*200
200*220
Ga chun

 

 

 

 

 

 

120*190
150*190
160*200
180*200
200*220
Vỏ gối

 

 

 

35*50
45*45
45*65
Vỏ gối ôm 60*80
80*100
Bộ ga phủ (01 ga phủ + 01 vỏ chăn 200*220 + 02 vỏ gối 45*65)

 

 

 

160*200
180*200
200*220
Bộ bốn mùa (01 ga phủ + 01 chăn bốn mùa 200*220 + 02 vỏ gối 45*65)

 

 

 

160*200
180*200
200*220

 

Thông tin bổ sung

Kích cỡ

, , , , , , , , , ,

Loại

, , , , , , , , ,

Go to Top