Mô tả

MÃ MẦU             EPT20045  
Chất liệu Tencel  
TÔNG MẦU Vàng  
BẢO HÀNH EVERON CHÍNH HÃNG  

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM EVERON – EPT20045

 

Sản phẩm Kích cỡ Giá bán(VNĐ)
Vỏ gối – Pillow case 35*50       210,000
45*45       160,000
45*65       280,000
Vỏ gối ôm- Bolster case 60*80       210,000
80*100       280,000
Vỏ chăn đông- Comforter cover 160*200   1,570,000
180*200   1,650,000
200*220   2,110,000
Chăn hè- Summer blanket 180*220   2,200,000
200*220   2,240,000
Chăn 4 mùa – 4 Season blanket 200*220   2,400,000
Ga chun- Bedsheet 120*190       820,000
150*190       960,000
160*200   1,150,000
180*200   1,160,000
200*220   1,400,000
Ga chun chần- Quilting bedsheet 120*190   1,330,000
150*190   1,640,000
160*200   1,710,000
180*200   1,850,000
200*220   1,980,000
Ga phủ- Bedcover 120*190   2,270,000
150*190   2,290,000
160*200   2,380,000
180*200   2,480,000
200*220   2,640,000
Bộ ga phủ- Bedcover Set include:
01 Ga phủ(Bedcover)
+ 01 Vỏ chăn( Com. Cover) 200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65
160*200   5,050,000
180*200   5,150,000
200*220   5,310,000
Bộ ga phủ bốn mùa(4SB Set)- Gồm- include: 

01 Ga phủ( Bedcover), 2 Vỏ gối( Pillow case)
+ 01 Chăn 4 mùa( 4SB)200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65

160*200   5,340,000
180*200   5,440,000
200*220   5,600,000
 

+ Có thể đặt theo kích thước yêu cầu

+ You can order special sizes

 

      210,000