Mô tả

MÃ MẦU              EPM20071  
Chất liệu Modal  
TÔNG MẦU MẦU GHI XANH  
BẢO HÀNH EVERON CHÍNH HÃNG  
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM EVERON – EPM20071

 

Sản phẩm Kích cỡ Giá bán(VNĐ)
Vỏ gối – Pillow case 35*50       150,000
45*45       200,000
45*65       310,000
Vỏ gối ôm- Bolster case 60*80       220,000
80*100       310,000
Vỏ chăn đông- Comforter cover 160*200   1,710,000
180*200   1,830,000
200*220   2,090,000
Chăn hè- Summer blanket 180*220   2,490,000
200*220   2,620,000
Chăn 4 mùa – 4 Season blanket 200*220   2,380,000
Ga chun- Bedsheet 120*190       600,000
150*190       700,000
160*200       750,000
180*200       820,000
200*220       980,000
Ga chun chần- Quilting bedsheet 120*190       980,000
150*190   1,120,000
160*200   1,260,000
180*200   1,370,000
200*220   1,520,000
Ga phủ- Bedcover 120*190   1,680,000
150*190   1,810,000
160*200   1,960,000
180*200   2,090,000
200*220   2,470,000
Bộ ga phủ- Bedcover Set include:
01 Ga phủ(Bedcover)
+ 01 Vỏ chăn( Com. Cover) 200*220
+ 02 Vỏ gối (Pillow cover) 45*65
160*200   4,670,000
180*200   4,800,000
200*220   5,180,000
Bộ ga phủ bốn mùa(4SB Set)- Gồm- include: 

01 Ga phủ( Bedcover), 2 Vỏ gối( Pillow case)
+ 01 Chăn 4 mùa( 4SB)200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65

160*200   4,960,000
180*200   5,090,000
200*220   5,470,000