Mô tả

MÃ MẦU              EPM20069  
Chất liệu Modal  
TÔNG MẦU Trắng in hoa cam  
BẢO HÀNH EVERON CHÍNH HÃNG  
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM EVERON – EPM20069
Sản phẩm Kích cỡ Đơn giá ( VNĐ )
Vỏ gối – Pillow case 35*50       180,000
45*45       160,000
45*65       260,000
Vỏ gối ôm- Bolster case 60*80       210,000
80*100       290,000
Vỏ chăn đông- Comforter cover 160*200   1,140,000
180*200   1,360,000
200*220   1,550,000
Chăn hè- Summer blanket 180*220   1,840,000
200*220   1,930,000
Chăn 4 mùa – 4 Season blanket 200*220   1,840,000
Ga chun- Bedsheet 120*190       820,000
150*190       970,000
160*200   1,020,000
180*200   1,160,000
200*220   1,360,000
Ga chun chần- Quilting bedsheet 120*190   1,280,000
150*190   1,350,000
160*200   1,530,000
180*200   1,650,000
200*220   1,920,000
Ga phủ- Bedcover 120*190   1,520,000
150*190   1,680,000
160*200   1,850,000
180*200   2,010,000
200*220   2,340,000
Bộ ga phủ- Bedcover Set include:
01 Ga phủ(Bedcover)
+ 01 Vỏ chăn( Com. Cover) 200*220
+ 02 Vỏ gối (Pillow cover) 45*65
160*200   3,920,000
180*200   4,080,000
200*220   4,410,000
Bộ ga phủ bốn mùa(4SB Set)- Gồm- include: 

01 Ga phủ( Bedcover), 2 Vỏ gối( Pillow case)
+ 01 Chăn 4 mùa( 4SB)200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65

160*200   4,210,000
180*200   4,370,000
200*220   4,700,000