Mô tả

MÃ MẦU              EPM20068  
Chất liệu Modal  
TÔNG MẦU Xanh Hoa chân  
BẢO HÀNH EVERON CHÍNH HÃNG  
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM EVERON – EPM20068
Sản phẩm Kích cỡ Đơn giá ( VNĐ )
Vỏ gối – Pillow case 35*50       190,000
45*45       150,000
45*65       270,000
Vỏ gối ôm- Bolster case 60*80       210,000
80*100       310,000
Vỏ chăn đông- Comforter cover 160*200   1,500,000
180*200   1,670,000
200*220   1,840,000
Chăn hè- Summer blanket 180*220   2,030,000
200*220   2,200,000
Chăn 4 mùa – 4 Season blanket 200*220   2,140,000
Ga chun- Bedsheet 120*190       900,000
150*190   1,060,000
160*200   1,130,000
180*200   1,240,000
200*220   1,380,000
Ga chun chần- Quilting bedsheet 120*190   1,280,000
150*190   1,480,000
160*200   1,590,000
180*200   1,730,000
200*220   1,920,000
Ga phủ- Bedcover 120*190   1,840,000
150*190   2,080,000
160*200   2,350,000
180*200   2,430,000
200*220   2,990,000
Bộ ga phủ- Bedcover Set include:
01 Ga phủ(Bedcover)
+ 01 Vỏ chăn( Com. Cover) 200*220
+ 02 Vỏ gối (Pillow cover) 45*65
160*200   4,730,000
180*200   4,810,000
200*220   5,370,000
Bộ ga phủ bốn mùa(4SB Set)- Gồm- include: 

01 Ga phủ( Bedcover), 2 Vỏ gối( Pillow case)
+ 01 Chăn 4 mùa( 4SB)200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65

160*200   5,030,000
180*200   5,110,000
200*220   5,670,000