Mô tả

MÃ MẦU              EPM20066  
Chất liệu Modal  
TÔNG MẦU Kẻ Xanh ghi nhạt  
BẢO HÀNH EVERON CHÍNH HÃNG  
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM EVERON – EPM20066
Sản phẩm Kích cỡ Đơn giá ( VNĐ )
Vỏ gối – Pillow case 35*50       200,000
45*45       170,000
45*65       290,000
Vỏ gối ôm- Bolster case 60*80       210,000
80*100       300,000
Vỏ chăn đông- Comforter cover 160*200   1,260,000
180*200   1,490,000
200*220   1,800,000
Chăn hè- Summer blanket 180*220   2,130,000
200*220   2,330,000
Chăn 4 mùa – 4 Season blanket 200*220   2,090,000
Ga chun- Bedsheet 120*190       820,000
150*190       970,000
160*200   1,020,000
180*200   1,160,000
200*220   1,360,000
Ga chun chần- Quilting bedsheet 120*190   1,280,000
150*190   1,360,000
160*200   1,530,000
180*200   1,650,000
200*220   1,920,000
Ga phủ- Bedcover 120*190   1,870,000
150*190   2,060,000
160*200   2,250,000
180*200   2,440,000
200*220   2,780,000
Bộ ga phủ- Bedcover Set include:
01 Ga phủ(Bedcover)
+ 01 Vỏ chăn( Com. Cover) 200*220
+ 02 Vỏ gối (Pillow cover) 45*65
160*200   4,630,000
180*200   4,820,000
200*220   5,160,000
Bộ ga phủ bốn mùa(4SB Set)- Gồm- include: 

01 Ga phủ( Bedcover), 2 Vỏ gối( Pillow case)
+ 01 Chăn 4 mùa( 4SB)200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65

160*200   4,920,000
180*200   5,110,000
200*220   5,450,000