Mô tả

MÃ MẦU              EPC20051  
Chất liệu Cotton Satin  
TÔNG MẦU Xanh đậm  
BẢO HÀNH EVERON CHÍNH HÃNG  
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM EVERON – EPC20051

 

Sản phẩm Kích cỡ Giá bán(VNĐ)
Vỏ gối – Pillow case 35*50       160,000
45*45       140,000
45*65       250,000
Vỏ gối ôm- Bolster case 60*80       190,000
80*100       260,000
Vỏ chăn đông- Comforter cover 160*200   1,010,000
180*200   1,180,000
200*220   1,420,000
Chăn hè- Summer blanket 180*220   1,880,000
200*220   2,070,000
Chăn 4 mùa – 4 Season blanket 200*220   1,710,000
Ga chun- Bedsheet 120*190       650,000
150*190       770,000
160*200       810,000
180*200       920,000
200*220   1,070,000
Ga chun chần- Quilting bedsheet 120*190   1,190,000
150*190   1,270,000
160*200   1,430,000
180*200   1,560,000
200*220   1,830,000
Ga phủ- Bedcover 120*190   1,660,000
150*190   1,840,000
160*200   2,020,000
180*200   2,210,000
200*220   2,540,000
Bộ ga phủ- Bedcover Set include:
01 Ga phủ(Bedcover)
+ 01 Vỏ chăn( Com. Cover) 200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65
160*200   3,940,000
180*200   4,130,000
200*220   4,460,000
Bộ ga phủ bốn mùa(4SB Set)- Gồm- include: 

01 Ga phủ( Bedcover), 2 Vỏ gối( Pillow case)
+ 01 Chăn 4 mùa( 4SB)200*220
+ 02 Vỏ gối( Pillow cover) 45*65

160*200   4,230,000
180*200   4,420,000
200*220   4,750,000
 

+ Có thể đặt theo kích thước yêu cầu

+ You can order special sizes

 

      160,000