Mô tả

Bộ chăn ga Everon EST21036 thuộc bộ sưu tầm 2021

Chất liệu: Tencel

Mầu sắc: Nền vàng mơ thêu hoạ tiết

Holine: 0904.120.189

Sản phẩm Kích cỡ EST21036
Vỏ gối 35*50                200,000
45*45                250,000
45*65                360,000
Vỏ gối ôm 60*80                290,000
80*100                390,000
Vỏ chăn 160*200             1,730,000
180*200             1,860,000
200*220             2,230,000
Chăn bốn mùa 200*220             2,520,000
Chăn hè 180*220             2,070,000
200*220             2,270,000
Ga chun 120*190                740,000
150*190                920,000
160*200                950,000
180*200             1,040,000
200*220             1,270,000
Ga chun chần 120*190                           1,240,000
150*190             1,360,000
160*200             1,510,000
180*200             1,590,000
200*220             1,950,000
Ga phủ 120*190             1,930,000
150*190             2,060,000
160*200             2,230,000
180*200             2,360,000
200*220             2,780,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,180,000
180*200             5,310,000
200*220             5,730,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,470,000
180*200             5,600,000
200*220             6,020,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,750,000
180*200             4,830,000
200*220             5,190,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,230,000
180*200             2,310,000
200*220             2,670,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,670,000
180*200             1,760,000
200*220             1,990,000