Mô tả

Bộ chăn ga Everon ESM21012 Modal thuộc bộ sưu tập 2012

Mầu sắc: Hồng

Chất liệu: Modal

BẢNG GIÁ BÁN BỘ CHĂN GA GỐI EVERON ESM-21012

Sản phẩm Kích cỡ ESM21012
Vỏ gối 35*50                200,000
45*45                210,000
45*65                310,000
Vỏ gối ôm 60*80                180,000
80*100                250,000
Vỏ chăn 160*200             1,350,000
180*200             1,550,000
200*220             1,800,000
Chăn bốn mùa 200*220             2,090,000
Chăn hè 180*220             1,900,000
200*220             2,090,000
Ga chun 120*190                740,000
150*190                860,000
160*200                910,000
180*200             1,030,000
200*220             1,190,000
Ga chun chần 120*190             1,310,000
150*190             1,380,000
160*200             1,520,000
180*200             1,630,000
200*220             1,890,000
Ga phủ 120*190             2,000,000
150*190             2,170,000
160*200             2,340,000
180*200             2,490,000
200*220             2,820,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,760,000
180*200             4,910,000
200*220             5,240,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,050,000
180*200             5,200,000
200*220             5,530,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,230,000
180*200             4,340,000
200*220             4,600,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,140,000
180*200             2,250,000
200*220             2,510,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,530,000
180*200             1,650,000
200*220             1,810,000