Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPT21045 thuộc bộ sưu tập 2021

Chất liệu: Tencel

Mầu sắc: Nền xanh hoa

Hotline: 0904.120.189

BẢNG GIÁ BÁN BỘ EVERON EPT21045

 

Sản phẩm Kích cỡ EPT21045
Vỏ gối 35*50                190,000
45*45                160,000
45*65                280,000
Vỏ gối ôm 60*80                190,000
80*100                260,000
Vỏ chăn 160*200             1,190,000
180*200             1,320,000
200*220             1,710,000
Chăn bốn mùa 200*220             2,000,000
Chăn hè 180*220             2,060,000
200*220             2,350,000
Ga chun 120*190                770,000
150*190                950,000
160*200                980,000
180*200             1,080,000
200*220             1,320,000
Ga chun chần 120*190             1,260,000
150*190             1,380,000
160*200             1,530,000
180*200             1,620,000
200*220             1,980,000
Ga phủ 120*190             1,870,000
150*190             2,010,000
160*200             2,180,000
180*200             2,310,000
200*220             2,730,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,450,000
180*200             4,580,000
200*220             5,000,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,740,000
180*200             4,870,000
200*220             5,290,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,090,000
180*200             4,180,000
200*220             4,540,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,090,000
180*200             2,180,000
200*220             2,540,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,540,000
180*200             1,640,000
200*220             1,880,000