Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPT21044 thuộc bộ sưu tập 2021

Chất liệu:

Mầu sắc

Holine: 0904.120.189

BẢNG GIÁ BỘ EVERON EPT-21044

Sản phẩmKích cỡEPT21044
Vỏ gối35*50               220,000
45*45               160,000
45*65               300,000
Vỏ gối ôm60*80               220,000
80*100               310,000
Vỏ chăn160*200            1,730,000
180*200            1,810,000
200*220            2,010,000
Chăn bốn mùa200*220            2,300,000
Chăn hè180*220            2,470,000
200*220            2,520,000
Ga chun120*190               770,000
150*190               950,000
160*200               980,000
180*200            1,080,000
200*220            1,320,000
Ga chun chần120*190            1,160,000
150*190            1,280,000
160*200            1,420,000
180*200            1,510,000
200*220            1,860,000
Ga phủ120*190            2,130,000
150*190            2,300,000
160*200            2,490,000
180*200            3,080,000
200*220            3,100,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65160*200            5,100,000
180*200            5,690,000
200*220            5,710,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65160*200            5,390,000
180*200            5,980,000
200*220            6,000,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65160*200            4,320,000
180*200            4,410,000
200*220            4,760,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65160*200            2,020,000
180*200            2,110,000
200*220            2,460,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65160*200            1,580,000
180*200            1,680,000
200*220            1,920,000