Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPT21044 thuộc bộ sưu tập 2021

Chất liệu:

Mầu sắc

Holine: 0904.120.189

BẢNG GIÁ BỘ EVERON EPT-21044

Sản phẩm Kích cỡ EPT21044
Vỏ gối 35*50                220,000
45*45                160,000
45*65                300,000
Vỏ gối ôm 60*80                220,000
80*100                310,000
Vỏ chăn 160*200             1,730,000
180*200             1,810,000
200*220             2,010,000
Chăn bốn mùa 200*220             2,300,000
Chăn hè 180*220             2,470,000
200*220             2,520,000
Ga chun 120*190                770,000
150*190                950,000
160*200                980,000
180*200             1,080,000
200*220             1,320,000
Ga chun chần 120*190             1,160,000
150*190             1,280,000
160*200             1,420,000
180*200             1,510,000
200*220             1,860,000
Ga phủ 120*190             2,130,000
150*190             2,300,000
160*200             2,490,000
180*200             3,080,000
200*220             3,100,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,100,000
180*200             5,690,000
200*220             5,710,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,390,000
180*200             5,980,000
200*220             6,000,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,320,000
180*200             4,410,000
200*220             4,760,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,020,000
180*200             2,110,000
200*220             2,460,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,580,000
180*200             1,680,000
200*220             1,920,000