Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPM21067

Sản phẩm Kích cỡ EPM21067
Vỏ gối 35*50                230,000
45*45                250,000
45*65                320,000
Vỏ gối ôm 60*80                270,000
80*100                360,000
Vỏ chăn 160*200             1,670,000
180*200             1,920,000
200*220             2,170,000
Chăn bốn mùa 200*220             2,460,000
Chăn hè 180*220             2,400,000
200*220             2,690,000
Ga chun 120*190                970,000
150*190             1,130,000
160*200             1,200,000
180*200             1,360,000
200*220             1,580,000
Ga chun chần 120*190             1,420,000
150*190             1,490,000
160*200             1,660,000
180*200             1,800,000
200*220             2,110,000
Ga phủ 120*190             1,940,000
150*190             2,150,000
160*200             2,350,000
180*200             2,530,000
200*220             2,900,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,290,000
180*200             5,470,000
200*220             5,840,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,580,000
180*200             5,760,000
200*220             6,130,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,890,000
180*200             5,030,000
200*220             5,340,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,430,000
180*200             2,570,000
200*220             2,880,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,970,000
180*200             2,130,000
200*220             2,350,000