Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPM21065 thuộc bộ sưu tập mới 2021

Sản phẩm tại Showroom Everon 77 Xã Đàn và 102A-B1 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa- Hà Nội

Mầu sắc: Mầ nâu đỏ hoạ tiết kẻ chìm

Chất liệu: Modal 40

Hotline: 0904.120.189

BẢNG GIÁ BÁN BỘ CHĂN GA EVERON EPM21065

Sản phẩm Kích cỡ EPM21065
Vỏ gối 35*50                240,000
45*45                190,000
45*65                330,000
Vỏ gối ôm 60*80                210,000
80*100                310,000
Vỏ chăn 160*200             1,470,000
180*200             1,720000
200*220             2,070,000
Chăn bốn mùa 200*220             2,370,000
Chăn hè 180*220             2,430,000
200*220             2,680,000
Ga chun 120*190                980,000
150*190             1,140,000
160*200             1,210,000
180*200             1,370,000
200*220             1,590,000
Ga chun chần 120*190             1,460,000
150*190             1,550,000
160*200             1,720,000
180*200             1,860,000
200*220             2,170,000
Ga phủ 120*190             2,040,000
150*190             2,240,000
160*200             2,440,000
180*200             2,630,000
200*220             3,010,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,170,000
180*200             5,360,000
200*220             5,740,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,470,000
180*200             5,660,000
200*220             6,040,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,750,000
180*200             4,890,000
200*220             5,200,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,380,000
180*200             2,520,000
200*220             2,830,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,870,000
180*200             2,030,000
200*220             2,250,000