Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPM 21064 thuộc bộ sưu tập mới 2020-2021

Mầu sắc: nền ghi phối kẻ

Chất liệu: Modal

Liên hệ Hotline: 0904.120.189 zalo

Giá bán:

Sản phẩm Kích cỡ EPM21064
Vỏ gối 35*50                250,000
45*45                200,000
45*65                360,000
Vỏ gối ôm 60*80                210,000
80*100                310,000
Vỏ chăn 160*200             1,510,000
180*200             1,720,000
200*220             2,090,000
Chăn bốn mùa 200*220             2,380,000
Chăn hè 180*220             2,330,000
200*220             2,560,000
Ga chun 120*190                860,000
150*190             1,140,000
160*200             1,250,000
180*200             1,370,000
200*220             1,610,000
Ga chun chần 120*190             1,360,000
150*190             1,580,000
160*200             1,710,000
180*200             1,860,000
200*220             2,140,000
Ga phủ 120*190             2,050,000
150*190             2,260,000
160*200             2,460,000
180*200             2,640,000
200*220             3,030,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,270,000
180*200             5,450,000
200*220             5,840,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,560,000
180*200             5,740,000
200*220             6,130,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,810,000
180*200             4,960,000
200*220             5,240,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,430,000
180*200             2,580,000
200*220             2,860,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,970,000
180*200             2,090,000
200*220             2,330,000