Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPC21055 thuộc bộ sưu tập mới 2021

Chất liệu:

Mầu sắc:

Hotline: 0904.120.189

BẢNG GÍA BÁN BỘ Everon EPC-21055

Sản phẩm Kích cỡ EPC21055
Vỏ gối 35*50                190,000
45*45                160,000
45*65                270,000
Vỏ gối ôm 60*80                190,000
80*100                250,000
Vỏ chăn 160*200             1,180,000
180*200             1,310,000
200*220             1,600,000
Chăn bốn mùa 200*220             1,900,000
Chăn hè 180*220             1,950,000
200*220
Ga chun 120*190                730,000
120*200                910,000
150*190                940,000
160*200             1,030,000
180*200             1,260,000
200*220             1,140,000
Ga chun chần 120*190             1,250,000
150*190             1,400,000
160*200             1,480,000
180*200             1,820,000
200*220             1,660,000
Ga phủ 120*190             1,790,000
150*190             1,950,000
160*200             2,090,000
180*200             2,480,000
200*220             4,090,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,230,000
180*200             4,620,000
200*220             4,380,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,520,000
180*200             4,910,000
200*220             3,830,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             3,910,000
180*200             4,250,000
200*220             1,940,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,020,000
180*200             2,360,000
200*220             1,480,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,570,000
180*200             1,800,000
200*220