Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPC21053 thuộc bộ sưu tập mới 2021

Chất liệu:

Mầu sắc:

Hotline: 0904.120.189

BẢNG GÍA BỘ CHĂN GA GỐI Everon EPC-21053

Sản phẩm Kích cỡ EPC21053
Vỏ gối 35*50                180,000
45*45                140,000
45*65                260,000
Vỏ gối ôm 60*80                180,000
80*100                240,000
Vỏ chăn 160*200             1,120,000
180*200             1,250,000
200*220             1,530,000
Chăn bốn mùa 160*200             1,323,636
Chăn hè 180*220             1,890,000
200*220             1,940,000
Ga chun 120*190                680,000
150*190                840,000
160*200                870,000
180*200                960,000
200*220             1,170,000
Ga chun chần 120*190             1,080,000
150*190             1,190,000
160*200             1,320,000
180*200             1,400,000
200*220             1,720,000
Ga phủ 120*190             1,570,000
150*190             1,700,000
160*200             1,850,000
180*200             1,970,000
200*220             2,340,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             3,900,000
180*200             4,020,000
200*220             4,390,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,190,000
180*200             4,310,000
200*220             4,680,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             3,660,000
180*200             3,740,000
200*220             4,060,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,840,000
180*200             1,920,000
200*220             2,240,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,390,.000
180*200             1,480,000
200*220             1,690,000