Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPC21052 thuộc bộ sưu tập năm 2021

Chất liệu:

Mầu sắc:

Hotline: 0904.120.189

BẢNG GIÁ BÁN BỘ EVERON EPC21052

Sản phẩm Kích cỡ EPC21052
Vỏ gối 35*50                200,000
45*45                160,000
45*65                260,000
Vỏ gối ôm 60*80                180,000
80*100                240,000
Vỏ chăn 160*200             1,030,000
180*200             1,210,000
200*220             1,450,000
Chăn bốn mùa 200*220             1,700,000
Chăn hè 180*220             1,650,000
200*220             1,820,000
Ga chun 120*190                700,000
150*190                810,000
160*200                860,000
180*200                970,000
200*220             1,120,000
Ga chun chần 120*190             1,090,000
150*190             1,140,000
160*200             1,270,000
180*200             1,370,000
200*220             1,600,000
Ga phủ 120*190             1,510,000
150*190             1,660,000
160*200             1,810,000
180*200             1,940,000
200*220             2,220,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             3,780,000
180*200             3,910,000
200*220             4,190,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,030,000
180*200             4,160,000
200*220             4,440,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             3,490,000
180*200             3,590,000
200*220             3,820,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,790,000
180*200             1,890,000
200*220             2,120,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,380,000
180*200             1,490,000
200*220             1,640,000