Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPT21051 thuộc bộ sưu tập 2021

Mầu sắc: Xanh in hình con giống

Chất liệu: Tencel

Sản phẩmKích cỡEPC21051
Vỏ gối35*50               200,000
45*45               160,000
45*65               260,000
Vỏ gối ôm60*80               180,000
80*100               240,000
Vỏ chăn160*200            1,030,000
180*200            1,210,000
200*220            1,450,000
Chăn bốn mùa200*220            1,700,000
Chăn hè180*220            1,650,000
200*220            1,820,000
Ga chun120*190               700,000
150*190               810,000
160*200               860,000
180*200               970,000
200*220            1,120,000
Ga chun chần120*190            1,090,000
150*190            1,140,000
160*200            1,270,000
180*200            1,370,000
200*220            1,600,000
Ga phủ120*190            1,510,000
150*190            1,660,000
160*200            1,810,000
180*200            1,940,000
200*220            2,220,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65160*200            3,780,000
180*200            3,910,000
200*220            4,190,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65160*200            4,030,000
180*200            4,160,000
200*220            4,440,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65160*200            3,490,000
180*200            3,590,000
200*220            3,820,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65160*200            1,790,000
180*200            1,890,000
200*220            2,120,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65160*200            1,380,000
180*200            1,490,000
200*220            1,640,000

403