Mô tả

Bộ chăn ga Everon EPM 21063 nằm trong bộ sưu tập mới nhất năm 2020-2021

Chất liệu: Modal

Mầu sắc: Nền xanh ghi đá phối phẩy kẻ

Giá bán: chưa update

Liên hệ Hotline: 0898.56.63.68

Sản phẩm Kích cỡ EPM21063
Vỏ gối 35*50                250,000
45*45                190,000
45*65                330,000
Vỏ gối ôm 60*80                220,000
80*100                310,000
Vỏ chăn 160*200             1,450,000
180*200             1,700,000
200*220             2,040,000
Chăn bốn mùa 200*220             2,350,000
Chăn hè 180*220             2,460,000
200*220             2,730,000
Ga chun 120*190                980,000
150*190             1,140,000
160*200             1,210,000
180*200             1,370,000
200*220             1,590,000
Ga chun chần 120*190             1,440,000
150*190             1,530,000
160*200             1,710,000
180*200             1,890,000
200*220             2,220,000
Ga phủ 120*190             1,990,000
150*190             2,180,000
160*200             2,410,000
180*200             2,640,000
200*220             3,040,000
Bộ ga phủ: 01 Ga phủ + 01 Vỏ chăn 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,110,000
180*200             5,340,000
200*220             5,740,000
Bộ bốn mùa: 01 Ga phủ + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             5,420,000
180*200             5,650,000
200*220             6,050,000
Bộ ga chun chần – chăn bốn mùa: 01 Ga chun chần + 01 Chăn bốn mùa 200*220 + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             4,720,000
180*200             4,900,000
200*220             5,230,000
Bộ ga chun chần: 01 Ga chun chần + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             2,370,000
180*200             2,550,000
200*220             2,880,000
Bộ ga chun: 01 Ga chun + 02 Vỏ gối 45*65 160*200             1,870,000
180*200             2,030,000
200*220             2,250,000